Konto bankowe

Bankowość elektroniczna znacznie rozwinęła się w ubiegłych latach. Jednym z powodów takiego stanu, był wzmożony przepływ pieniądza dokonujący się między różnymi sferami finansów. W celu ułatwienia przepływu środków między tymi podmiotami, powstały właśnie konta bankowe. Konto bankowe może założyć każda osoba, zarówna prywatna, jak i przedsiębiorca, odbywa się to jednak na nieco innych warunkach. Na […]

Lokaty bankowe

Jeżeli w jakiś sposób udało Ci się zaoszczędzić zarobione pieniądze, na pewno warto wpłacić je na konto bankowe, a następnie otworzyć lokatę. Lokaty bankowe są o tyle dobre dla naszych oszczędności, ponieważ są oprocentowane – nawet z pozoru nieaktywne środki finansowe mogą dla nas zarabiać. Trzymanie oszczędności w domu na pewno nie jest dobrym pomysłem, […]

Kredyty i pożyczki

W życiu wielu z nas przychodzi moment, w którym po prostu brakuje nam środków finansowych. Tu z pomocą przychodzą nam kredyty bankowe oraz pożyczki organizowane przez firmy prywatne. Główną różnicą między kredytem, a pożyczką jest wysokość oprocentowania – z reguły środki finansowe uzyskane za pomocą kredytu będą niżej oprocentowane w porównaniu do tych uzyskanych za […]

Instrumenty finansowe

Pod pojęciem instrumentu finansowego należy rozumieć przede wszystkim papiery wartościowe, które zapisane są w systemie elektronicznym lub utrwalone na papierze. Zadaniem instrumentu finansowego jest regulowanie płynności na rynkach finansowych, za pomocą realizowanych transakcji kupna i sprzedaży. Ważną ich cechą jest fakt, że można na nich sporo zarobić, a także uzyskać prawa własnościowe w danym podmiocie, […]

Bankowość elektroniczna

Szybki obieg środków pieniężnych jaki dokonuje się w dzisiejszym świecie nie byłby możliwy bez odpowiedniego poziomu rozwoju bankowości elektronicznej. Obejmuje ona przede wszystkim elektroniczne konta bankowe, karty płatnicze oraz aplikacje na telefon umożliwiające płatność środkami z karty. Poziom rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce jest bardzo wysoki, znacznie przewyższa kraje z Europy zachodniej. Dzięki temu, nasze […]

Placówki bankowe

W dobie bankowości elektronicznej coraz mniejszego znaczenia nabierają stacjonarne placówki bankowe. Wiele banków rezygnuje z takich punktów, ponieważ niepotrzebnie generują one koszty, a w wielu miejscach są po prostu niepotrzebne. Większość osób korzystających z usług banku realizuje przelewy i inne transakcje poprzez Internet, bez konieczności odwiedzania placówki bankowej. Spadająca liczba placówek przyczynia się oczywiście do […]

Wynik finansowy

Głównym celem działalności każdego przedsiębiorstwa, jest zwiększenie bogactwa jego właścicieli, co najczęściej dokonuje się poprzez osiąganie dodatnich wyników finansowych. Wynik finansowy wynika z działań prowadzonych przez przedsiębiorstwo w ciągu roku, a związanych w szczególności z transakcjami kupna i sprzedaży, emisją akcji i obligacji, udzielaniem i korzystaniem z kredytu kupieckiego, sprzedażą i zakupem składników majątkowych. Wszystkie […]

Akcje i obligacje

Podstawowymi rodzajami instrumentów finansowych są akcje i obligacje. Akcje są papierami wartościowymi udziałowymi, co oznacza że podmiot je nabywający staje się niejako współwłaścicielem przedsiębiorstwa, które te akcje emituje. Ma on prawo do udziały w zyskach, a także prawo głosu, w zależności do rodzaju akcji. Drugim rodzajem instrumentu finansowego są obligacje, które z kolei są instrumentami […]

Prognoza finansowa

Jak wiadomo, wszystkie inwestycje finansowe zawsze obarczone są ryzykiem. Co prawda, ryzyko zakupu akcji znacznie różni się od ryzyka związanego z obligacjami, nie mniej jednak każde ryzyko można zoptymalizować, przewidzieć. Służy do tego właśnie prognoza finansowa, która wykonywana jest przez przedsiębiorstwo lub inwestora, zainteresowanych daną inwestycją. Prognoza finansowa obejmuje wszystkie ważne aspekty związane z funkcjonowaniem […]

Finansowanie podmiotu

Aby przedsiębiorstwo mogło funkcjonować na rynku finansowym, musi posiadać swój kapitał. Kapitał finansowy może być czerpany z dwóch źródeł: własnych i obcych. Kapitał własny oznacza własne środki finansowe założycieli, wniesione podczas zakładania spółki. Kapitał obcy z kolei oznacza kapitał finansowy, uzyskany z zewnętrznych źródeł. Źródłami kapitału obcego mogą być np. pożyczki i kredyty, emisja akcji […]